T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ATAŞEHİR - Ataşehir Halk Eğitimi Merkezi

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA GÜNÜ

2010 yılında 5982 sayılı Kanunla Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile, herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak olarak teminat altına alınmıştır. Bu bağlamda, bireylerin kendilerini ilgilendiren kişisel veriler üzerinde hangi hak ve yetkilere sahip olduğu ve kişisel verilerin hangi hallerde işlenebileceği hükme bağlanırken, kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Haklarınız Neler?

Kişisel veri sahipleri olarak Anayasanın 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" artık yasallaşmıştır. Bu Kanuna göre sahip olduğumuz haklardan bazıları şunlardır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  • Kanunun tam metnine ve diğer haklarınızı öğrenmek için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.04.2024 - Güncelleme: 05.04.2024 12:46 - Görüntülenme: 80
Kaynak: KVKK WEB SİTESİ
  Beğen | 9  kişi beğendi